Organigram

Een organigram voor structuur en transparantie

Een duidelijke visualisatie van onze structuur zorgt voor een transparante manier van werken. Wycotec werkt vanuit twee business units; enerzijds de BU Totaalafwerking en anderzijds de BU Productie. Omdat beide BU’s nauw samenlopen worden ze overkoepelend opgevolgd door zowel de commerciële als de uitvoerende divisies. Deze interne tandem zorgt voor een optimale opvolging en een zorgeloze evolutie van uw projecten.

De BU Afwerking streeft voor ieder project naar een afwerkingsgraad die beantwoordt aan de hoogste kwaliteitsnormen, waarbij we steevast ons stappenplan volgen. Daarnaast focust onze BU  Productie zich op het verwerken van staal tot stalen deuren, brandwerende deuren, JANSEN-profielen, vliesgevels, compartimenteringen, …

De back-end divisies Logistiek en Administratie ondersteunen dan weer de BU’s waar nodig. Een eigen IT-service zorgt voor een continue digitale transformatie, onze HR-dienst zoekt naar de witte raven voor onze continue groei, onze juridische dienst houdt de huidige wetgeving in het oog, het magazijnbeheer zorgt voor het beheer en de provisie aan bouw- en afwerkingsmateriaal,…